A folyóirat célja/Focus and Scope

Ámbár a világban léteznek szemantikai és pragmatikai témájú cikkeket megjelentető igen színvonalas folyóiratok, s ámbár Magyarországon is vannak elsősorban szemantikával vagy pragmatikával foglalkozó kutatók, kifejezetten szemantikai-pragmatikai profilú magyar nyelvű folyóirat pillanatnyilag nem létezik. Egy ilyen folyóirat tehát hiánypótló jelentőségű a hazai nyelvészeti kutatásokban. Két alapvető céllal indítjuk most útjára ezt az elektronikus folyóiratot. Egyrészt azért, hogy a hazai és a határon túli nyelvész és érdeklődő nem nyelvész szakemberek tudjanak hová fordulni, ha ezekhez a tudományterületekhez tartozó tudományos cikkeket magyar nyelven szeretnének olvasni. Másrészt az a célunk, hogy az ország különböző egyetemein többé-kevésbé elszigetelten dolgozó szakembereknek magyar nyelvű szakfolyóiratban is olyan publikálási lehetőséget biztosítsunk, ahol a publikációknak elsősorban a nemzetközi szemantikai és pragmatikai kutatásokban meglévő normákhoz kell igazodniuk. A folyóirattól, csakúgy, mint a szintén a magyar nyelvű szemantikai és pragmatikai kutatások összefogását célzó Pragmatika Centrumtól azt várjuk, hogy az ezeken a területeken dolgozó hazai és határon túli kutatók jobban megismerhessék egymás gondolatait, s ezáltal a tudományos együttműködés lehetőségei is bővüljenek. Ezt a kapcsolati bővülést akár nemzetközi szinten is elősegítheti ez a magyar nyelvű folyóirat, hiszen általa nemzetközi adatbázisokba is bekerülnek rövid angol nyelvű információk a publikáló kutatókról s a megjelenő tanulmányokról. Ehhez a Szegedi Tudományegyetem kiváló könyvtáros szakembereinek a segítsége a garancia. A tudományos színvonal garanciáját pedig a szigorú lektorálási folyamat biztosítja: minden beküldött tanulmányt két szakemberrel lektoráltat a folyóirat szerkesztősége, s csak a lektori véleményeknek megfelelő, illetve azoknak megfelelően átírt tanulmányokat jelentetjük meg.

Megjelenési gyakoriság/Publication Frequency

A Jelentés és Nyelvhasználatba elfogadott tanulmányokat az internetről letölthető formában, késedelem nélkül közzétesszük, majd évfolyamonként archiváljuk. A publikált írásokat egy évfolyamon belül folyamatos lapszámozással látjuk el, így azok az évszám, az évfolyam és a lapszám alapján hivatkozhatók.

Lektorálás/Peer Review Process

A folyóiratban megjelenő tanulmányokról első lépésben a szerkesztők döntik el, hogy az beleillik-e a folyóirat profiljába.

Ezt követően a tanulmányokat a szerző nevének feltüntetése nélkül két független, névtelen lektor bírálja el. A lektori bírálatokat a szerkesztők minden esetben eljuttatják a szerzőkhöz.

A szerkesztők a következő döntéseket hozhatják a lektorok javaslata alapján:

a. Elfogadás változtatás nélkül
b. Elfogadás a kért változtatásokkal, módosításokkal
c. Elutasítás

Ha a felkért lektorok változtatást javasolnak, a szerzőnek a cikk megjelentetése érdekében el kell végeznie a változtatásokat. Amíg a szerkesztők nem nyilvánítják elfogadhatónak a kéziratot, addig az a bírálati fázisban marad. A szerkesztők a lektori véleményeken túl további módosításokat kérhetnek a szerzőtől.

Amennyiben a kézirat megjelenésre alkalmas, következik az előkészítési, illetve a korrektúrázási fázis. A technikai szerkesztés után a szerzők újraellenőrizhetik a tanulmányukat, és az esetleges megjelenő hibákat jelezhetik.

A teljes bírálati és szerkesztési folyamat során a szerkesztők e-mailen keresztül tartják a kapcsolatot a szerzőkkel.

Szabad hozzáférés/Open Access Policy

Creative Commons Licenc
A Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóiratban megjelenő tanulmányok a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatóak.

Archiválás/Archiving

A folyóirat megjelent évfolyamait a következő repozitóriumkban archiváljuk:

A Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóiratot és a benne megjelenő tanulmányokat a következő gyűjtemények indexelik: