Eredetiség és plágium/Originality and Plagiarism

A szerzők kezességet vállalnak arra, hogy a folyóirathoz benyújtott kézirataik eredeti munkák, máshol még nem kerültek publikálásra, és mentesek a plágiumtól, valamint hogy a más felhasznált munkákra a tanulmányok szövegében és a felhasznált irodalom felsorolásánál megfelelően hivatkoznak.

Authors should guarantee that their work is original, has not been published previously, plagiarism free, and all the sources used in the text are acknowledged in the reference section.

Hibajelzések/Errors in Published Works

A folyóirat nem vállal felelősséget a megjelent tanulmányokban esetlegesen fellelhető pontatlanságok és hibák miatt. Ha a megjelenés után jelentős tévedésre vagy pontatlanságra derülne fény, a szerzők kötelessége a szerkesztőség figyelmeztetése és a hibák kijavításában vagy a tanulmány visszavonásában a folyóirat szerkesztőivel való együttműködés.

The journal is not responsible for the potential errors or inaccuracies concerning the content of published papers. If a significant error or inaccuracy is discovered after publishing, it is the author’s obligation to notify the editors and cooperate with them to correct or retract the paper.

A folyóirat megjelenését 2016-ban és 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
The journal was supported by the National Cultural Fund of Hungary in 2016 and 2019.