Publikációs etika és a szabálytalanságok kezelése/Publication Ethics and Malpractice Statement

A szerzők és a szerkesztők kötelezettségei és jogai

A szerzőknek garantálniuk kell, hogy a munkájuk eredeti, korábban nem publikálták őket, és nem követtek el plágiumot, valamint hogy a szövegben használt valamennyi forrásra hivatkoznak az irodalomlistában. A folyóiratban való publikálás ingyenes. A szerzőknek nem kell sem lektorálási, sem szerkesztési, sem nyomtatási költséget fizetniük. A copyright tulajdonosa a szerző, a Jelentés és Nyelvhasználat-ban már publikált tanulmányok újra megjelentethetők máshol, kibővített, átírt formában is, publikálhatók a szerző weboldalán vagy más repozitóriumokban. A második vagy további megjelentetés egyetlen feltétele, hogy a szerző hivatkozzon a Jelentés és Nyelvhasználat-ra mint a publikálás első helyére. A szerző készíthet másolatot és terjesztheti az anyagot bármilyen közvetítő eszközön vagy formátumban, amennyiben betartja a következő szabályokat. Tiszteletben tartja az engedélyt, linket ad hozzá, és jelzi a változtatásokat. A szerző ezt bármilyen indokolt módon megteheti, feltéve, ha az nem sugallja azt, hogy az engedélyező támogatja a szerzőt vagy a szerző általi használatot. A szerző nem szabhat meg olyan jogi kikötéseket, amelyek jogilag korlátoznak másokat bármiben, amit az engedély lehetővé tesz. A folyóirathoz benyújtott kéziratokat először a szerkesztők tekintik át, akik megítélik, hogy a kézirat beleillik-e a folyóirat arculatába. A szerkesztők a szerző írásos beleegyezése nélkül semmilyen, a folyóirathoz benyújtott kéziratokból szerzett publikálatlan információt nem használhatnak föl. A szerkesztők minden esetben anonim módon küldik el a lektorok véleményeit a kapcsolattartó szerzőnek. Amíg a szerkesztők nem nyilvánítják a kéziratot elfogadhatónak, az a lektorálási fázisban marad. A lektori véleményeken túl a szerkesztők is kérhetnek további módosításokat a szerzőtől. A technikai szerkesztés után a szerzők visszakapják a kéziratot egy végső átnézésre, és jelezhetik a szerkesztőknek a további hibákat. A lektorálási és szerkesztési folyamat egésze alatt a szerkesztők e-mail-ben tartják a kapcsolatot a szerzőkkel. A Jelentés és Nyelvhasználathoz kéziratot benyújtó szerzők neve, e-mail címe és minden személyes adata kizárólag a Jelentés és Nyelvhasználat által kinyilvánított célokat szolgálja, azokat a folyóirat senkinek semmilyen célra nem adhatja ki.

A lektorok kötelezettségei és jogai

A kéziratok kettős anonim lektoráláson mennek keresztül. Minden kéziratról két független, a kézirat témájában nemzetközileg elismert szakértő készít véleményt. A lektorálási folyamat alatt mind a lektorok, mind a szerzők személyazonossága rejtve marad egymás előtt. A lektorok a szerző írásos beleegyezése nélkül semmilyen, a kéziratokból szerzett publikálatlan információt nem használhatnak föl. A lektorok kötelesek objektív, érvekkel alátámasztott véleményt készíteni. A kéziratot nem bírálhatja olyan lektor, aki a szerzők bármelyikével közös munkát folytat, vagy egyéb, az objektivitását veszélyeztető kapcsolatban áll. Ha a lektorok változtatásokat kérnek, a szerzőnek ezek fényében módosítania kell a kéziratot ahhoz, hogy az megjelenhessen.

A publikációs etikába ütköző cselekedetek kezelése

Bármilyen, a szerzők és/vagy lektorok és/vagy szerkesztők részéről tapasztalt, a szerzők és/vagy lektorok és/vagy szerkesztők jogait vagy kötelezettségeit érintő etikátlan viselkedés esetén a szerzők és/vagy lektorok és/vagy szerkesztők válaszlépéseket tehetnek, mely magában foglalja a szerzők és/vagy lektorok és/vagy szerkesztők informálását az etikátlan viselkedésről. Ha a lektorok tanúsítanak etikátlan viselkedést, a szerkesztők kiadhatják a kéziratot új lektornak; ha a szerzők tanúsítanak etikátlan viselkedést, a szerkesztők visszavonhatják a kézirat publikálását, ill. a már megjelent tanulmányt; ha pedig a szerkesztők tanúsítanak etikátlan viselkedést, a szerzők is visszavonhatják a folyóiratban való publikálási szándékot, ill. a már megjelent tanulmányt.

A folyóirat nem vállal felelősséget a megjelent tanulmányokban esetlegesen fellelhető pontatlanságok és hibák miatt. Ha a megjelenés után jelentős tévedésre vagy pontatlanságra derülne fény, a szerzők kötelessége a szerkesztőség figyelmeztetése és a hibák kijavításában vagy a tanulmány visszavonásában a folyóirat szerkesztőivel való együttműködés.

Publication Ethics and Malpractice Statement

Responsibilities and rights of authors and editors

Authors should guarantee that their work is original, has not been published previously, plagiarism free, and all the sources used in the text are acknowledged in the reference section. Publishing in the journal is free. The authors are not charged any fees for reviewing, editing, and printing their articles. The owner of copyright is the author, the papers already published in Jelentés és Nyelvhasználat are allowed to be published again elsewhere, even in an extended, revised form, or can be published on the author’s web page, or in other repositories. The only condition of a second or subsequent publications is that the author should refer to Jelentés és Nyelvhasználat as the first place of publication. The author is free to copy and redistribute the material in any medium or format, as long as the author follows the following license terms. The author must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. The author may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses the author or the author’s use. The author may not use the material for commercial purposes. The author may not apply legal terms that legally restrict others from doing anything the license permits. The manuscripts submitted to the journal are first reviewed by the editors, who evaluate whether they fit into the profile of the journal. The editors are not allowed to use unpublished information obtained from the manuscripts submitted to the journal without express written consent of the author. The editors send the reviewers’ opinions anonymously back to the corresponding author in each case. Until the editors declare the manuscript acceptable, it remains in the review phase. Beyond the reviewers’ opinions, the editors may ask for further modifications from the author. After technical editing the authors receive the papers for a final overview, and can inform the editors of any further errors. Throughout the review and editing process the editors keep in touch with the authors through email. The names, e-mail addresses and any personal data of the authors submitting manuscripts to the journal are used exclusively for the stated purposes of Jelentés és Nyelvhasználat and are not made available to any other party for any other purposes.

Responsibilities and rights of reviewers

The manuscripts go through a double-blind review process involving two independent reviewers who are internationally recognized experts in the field of semantics or pragmatics. Throughout the review process both the reviewers and author identities are concealed from each other. The reviewers are not allowed to use unpublished information obtained from the manuscripts submitted to the journal without express written consent of the author. Reviewers’ opinions should be formulated objectively, with supporting arguments. Reviewers may not consider manuscripts if they have conflicts of interest resulting from collaborative or other connections with any of the authors. If the reviewers ask for changes, the author has to modify the manuscript in order to be published.

Misconduct Statement

If unethical behaviour may be identified concerning any of the rights or responsibilities of authors and/or editors and/or reviewers, then the authors and/or editors and/or reviewers can take responsive measures which include the informing of the authors and/or editors and/or reviewers where there appears to be a misapplication of responsibilities. In the case of the reviewers’ non-observance the editors may give the manuscript to new reviewers; in the case of the authors’ non-observance the editors may refuse the publication of the manuscript in the journal or retract the publication from the journal; and in the case of the editors’ non-observance the authors may withdraw their submission from the journal or withdraw their publication from the journal.

The journal is not responsible for the potential errors or inaccuracies concerning the content of published papers. If a significant error or inaccuracy is discovered after publishing, it is the author’s obligation to notify the editors and cooperate with them to correct or retract the paper.

A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.