Szerzőinknek/Instructions to Authors

A Jelentés és Nyelvhasználat lektorált tudományos folyóirat, mely a nyelvtudományon belül elsősorban a szemantika és a pragmatika tárgykörébe tartozó, vagy ezeket a témákat is érintő magyar nyelvű tanulmányok megjelentetését tűzte ki célul. Ezért folyamatosan várjuk a különböző egyetemeken és kutatóintézetekben többé-kevésbé elszigetelten dolgozó szakembereknek a jelentkezését, akik célkitűzéseknek és a minőségi követelményeknek megfelelő tanulmányokat szeretnének megjelentetni.

A benyújtandó tanulmányokkal szembeni formai követelményekről a letölthető stylesheet nyújt tájékoztatást. A tanulmányokat kizárólag e-mailben lehet benyújtani, a 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

címre kell azokat eljuttatni MSWord doc, docx, rtf vagy OpenOffice/LibreOffice odt formátumú, valamint pdf csatolmányként.

A tanulmányok benyújtásának nincs határideje, folyamatosan várjuk a szerzők jelentkezését. Az elfogadott tanulmány megjelenésére egy mindkét irányban anonim lektorálási folyamatot és javítási fázist követően a gyors technikai szerkesztést követően a benyújtástól számított 2-3 hónapon belül kerül sor.

A folyóiratban való megjelenés teljesen ingyenes, semmilyen lektorálási, szerkesztési vagy nyomtatási költség nem terheli a szerzőket.

A folyóirat ugyanakkor honoráriumot sem tud biztosítani a megjelenésért a szerzőknek, azonban a szerzők a Jelentés és Nyelvhasználat megjelenése után másutt is publikálhatják a már megjelent tanulmányokat, akár kiegészített, átdolgozott formában is, illetve szabadon közzétehetik azokat saját weboldalaikon vagy más repozitóriumokban - ennek egyetlen feltétele az, hogy tüntessék fel a Jelentés és Nyelvhasználat folyóiratot mint első megjelenési helyet.

Instructions to Authors

Jelentés és Nyelvhasználat is a peer-reviewed scientific journal that provides a forum for current linguistics research concerning the fields of semantics and pragmatics. Accordingly, the journal welcomes contributions from researchers working more or less isolated from one another in various universities and research institutions, who would like to publish articles meeting the aims and quality standards of the journal.

The formal requirements for the papers to be submitted are available for download in a stylesheet. The journal accepts submissions only in electronic format to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. as an MSWord doc, docx, rtf, OpenOffice/LibreOffice odt, or pdf attachment.

There is no submission deadline. Submissions are welcome all year round. After a double-blind review process, a correction, and a short technical editing phase, accepted papers are published in 2–3 months after submission.

A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.