Szerzőinknek

A Jelentés és Nyelvhasználat lektorált tudományos folyóirat, mely a nyelvtudományon belül elsősorban a szemantika és a pragmatika tárgykörébe tartozó, vagy ezeket a témákat is érintő magyar nyelvű tanulmányok megjelentetését tűzte ki célul. Ezért folyamatosan várjuk a különböző egyetemeken és kutatóintézetekben többé-kevésbé elszigetelten dolgozó szakembereknek a jelentkezését, akik célkitűzéseknek és a minőségi követelményeknek megfelelő tanulmányokat szeretnének megjelentetni.

A benyújtandó tanulmányokkal szembeni formai követelményekről a letölthető stylesheet nyújt tájékoztatást. A tanulmányokat kizárólag e-mailben lehet benyújtani, a 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

címre kell azokat eljuttatni MSWord doc, docx, rtf vagy OpenOffice/LibreOffice odt formátumú, valamint pdf csatolmányként.

A tanulmányok benyújtásának nincs határideje, folyamatosan várjuk a szerzők jelentkezését. Az elfogadott tanulmány megjelenésére egy mindkét irányban anonim lektorálási folyamatot és javítási fázist követően a gyors technikai szerkesztést követően a benyújtástól számított 2-3 hónapon belül kerül sor.

A folyóiratban való megjelenés teljesen ingyenes, semmilyen lektorálási, szerkesztési vagy nyomtatási költség nem terheli a szerzőket.

A folyóirat ugyanakkor honoráriumot sem tud biztosítani a megjelenésért a szerzőknek, azonban a szerzők a Jelentés és Nyelvhasználat megjelenése után másutt is publikálhatják a már megjelent tanulmányokat, akár kiegészített, átdolgozott formában is, illetve szabadon közzétehetik azokat saját weboldalaikon vagy más repozitóriumokban - ennek egyetlen feltétele az, hogy tüntessék fel a Jelentés és Nyelvhasználat folyóiratot mint első megjelenési helyet.

A folyóirat megjelenését 2016-ban és 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.